In sách


Dịch vụ in sách và gia công trọn gói của in Anh Minh đem đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng cao, bảo mật chuyển giao phôi in cho khách hàng sau khi hoàn thiện sản phẩm.

Loại giấy
Số lượng
Bìa (C200)

Ruột (C 60)
Số trang
Số lượng (1.000q)


100 trang
Giá


12.500 đ/q(125đ/trang)
Số lượng (2.000q)


100 trang
Giá


8.800 đ/q (88 đ/trang)
Số lượng (1.000q)


200 trang
Giá


24.000 đ/q (120 đ/trang)
Số lượng (2.000q)


200 trang
Giá


16.000 đ/q (80 đ/trang)
Số lượng (5.000q)


100 trang
Giá


5.400 đ/q(54 đ/trang)
Những website có cùng chủ đề in sách giá rẻ