In tờ rơi


In Anh Minh chuyên về in tờ rơi giá rẻ.
Là một trong những công cụ truyền bá thông tin tới cộng đồng theo cách đại trà. Có thể sử dụng để phát trực tiếp tới đối tượng tiếp nhận, hỗ trợ các đại lý trong việc giới thiệu chi tiết các chương trình khuyến mãi, sản phẩm, dịch vụ cụ thể của doanh nghiệp, tổ chức.
Hình thức quảng cáo này đặc biệt phát huy tác dụng tại các ký triển lãm, hội chợ hoặc để tại các showroom trưng bày sản phẩm.
Nguyên liệu sử dụng đa dạng, phong phú cùng phương pháp gia công chuyên nghiệp.

Loại giấy
C 120
C 120
C 120
C 120
Kích thước
10 * 15cm
10 * 20cm
15 * 20cm
21 * 29,7cm
Thời gian
3 - 4 ngày
3 - 4 ngày
3 - 4 ngày
3 - 4 ngày
Giao hàng
3 - 4 ngày
3 - 4 ngày
3 - 4 ngày
3 - 4 ngày
Số mặt in
2 mặt
2 mặt
2 mặt
2 mặt
1.000 tờ1.250.000
2.000 tờ
1.100.000
1.150.000
1.250.000
1.800.000
4.000 tờ
1.250.000
1.300.000
1.800.000
2.500.000
5.000 tờ
1.400.000
1.800.000
2.150.000
3.150.000
10.000 tờ
2.150.000
2.250.000
3.240.000
5.300.000

Những website có cùng chủ đề in t rơi giá rẻ